Oberbaumbrücke
Open Air Gallery
2006
01.07.2007
05.08.2007
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0454
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0481
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0485
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0489
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0495
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0496
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0501
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0506
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0515
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0516
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0524
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0525
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0534
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0535
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0539
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0543
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0552
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0554
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0561
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0566
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0572
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0573
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0579
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0586
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0587
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0594
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0605
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0616
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0617
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0618
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0626
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0627
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0644
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0648
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0658
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0661
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0662
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0671
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0674
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0678
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0747
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0749
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0769
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0792
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0806
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0868
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0873
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0888
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0889
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0890
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0892
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0896
Kunstmarkt auf der Oberbaumbrücke  Foto: ©Horst Stiller Oberbaumbrückenfest_0978